Zdjęcie telerentgenogram (cefalometryczne)

Jest zdjęciem zewnątrzustnym w projekcji bocznej, ukazującym tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienie twarde. Wykorzystywane w diagnostyce wad zgryzu oraz planowaniu leczenia ortodontycznego, pozwala także na ocenę wzrostu kostnego twarzy.

Przygotowanie do badania: należy zdjąć wszelkie metalowe elementy w obrębie głowy i szyi – kolczyki, spinki, łańcuszki, okulary, protezy.

Wymaga skierowania od lekarza dentysty.