Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych

Jest zdjęciem przeglądowym i jako pierwsze jest zalecane we wszystkich zaburzeniach i dolegliwościach w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych.

Pomaga zdiagnozować zwichnięcia żuchwy, zaburzenia położenia krążka stawowego, urazy i złamania główki stawowej, wyrostków żuchwy. Pokazuje zmiany zapalne i zwyrodnienia w obrębie jamy stawowej.

Wymaga skierowania od lekarza stomatologa lub laryngologa