Pracownia RTG:

Moim priorytetem jest zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej, a przede wszystkim bezpiecznej obsługi pacjentów w zakresie badań radiologicznych. Aparat GENDEX GXDP-700, działa zgodnie z zasadą ALARA (As Low As Reasonably Achievable – tak mała dawka, jak to możliwe). Daje możliwość modyfikacji dawki przez wykonywanie radiogramów dostosowanych do rozmiarów ciała, typu obrazu, a nawet dokładne określenie badanej okolicy.

Oprogramowanie VixWin™ Platinum przy obrazowaniu 2D nie tylko zapewnia nieporównaną czytelność i rozdzielczość obrazu oraz ułatwioną diagnostykę, ale także szybki i wydajny tok pracy.
Odczyt na płycie CD/DVD jest bardzo łatwy i nie wymaga instalowania oprogramowania, czy sterowników.

SmartMotion™ – technologia zmiennej geometrii ruchu dostosowuje wiązkę promieniowania RTG do krzywizn anatomicznych, aby zapewnić optymalną jakość obrazu. Dodatkowo technologia SmartMotion™ umożliwia kompensację cienia kręgosłupa – wiązka przemieszcza się wolniej w odpowiednim miejscu, aby zminimalizować artefakty pochodzące od kręgosłupa. Dzięki tym funkcjom oraz nowoczesnej integracji wielu systemów, uzyskujemy wysokiej jakości obraz radiologiczny.