Higienizacja pacjentów implantologicznych

Hgienizację pacjentów implantologicznych należy traktować jako integralny i nieodzowny element leczenia. Utrzymanie zdrowych tkanek wokół implantów jest podstawą do ich wieloletniego utrzymania oraz zachowania estetyki uśmiechu. Pacjenci implantologiczni wymagają regularnych wizyt kontrolnych, które higienistka ustala indywidualnie w zależności od predyspozycji do odkładania się kamienia i osadu. Może to być nawet co 2-6 miesięcy, natomiast kontrola lekarska i radiologiczna (rtg) wskazana jest co 6-12 miesięcy.